از ما حمایت کنید و به Fairydl امتیاز دهید.

 

 

اطلاعیه

 

این سایت تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد.

لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ما اطلاع دهید.

جهت داشتن تجربه ای بهتر از مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده کنید.

 

معرفی کتاب متن کامل قانون مدنی ایران

بازدید: 257 views
FairyDl

کتاب متن کامل قانون مدنی ایران

در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم

قانون مدنی ایران

نام : متن کامل قانون مدنی ایران

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 171

زبان : فارسی

خلاصه :

ماده ٩٩١

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و ا خذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بـر تابعیـت اصـلی را دارنـد بـه موجـب آییننامهاي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

ماده ١٠٨۵

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کنـد مـشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ١١٠٠

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صـورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بـود مگـر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده ١١١١

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمـه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ١١٢٨

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقـد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصـف مـذکور در عقـد تـصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده ١١٣١

خیار فسخ فوري است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فـسخ، نکـاح را فـسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشـد . تـشخیص مدتی که براي امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ١١۵۴

عدهي وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار مـاه و ده روز اسـت مگـر ایـن کـه زن حامل باشد که در این صورت عده ي وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این کـه فاصـله ي بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

لینک‌های دانلود

. . . . . .

اشتراک گذاری:


. .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی ایرانی:


ایمیل کردن این نوشته به دوستان:

ارسال نظر

توجه :

  • نظرات شما بعد از بررسی نمایش داده میشود.
  • از پر کردن کادرهای ستاره دار اطمینان حاصل بفرمایید.

 نظرات

............