از ما حمایت کنید و به Fairydl امتیاز دهید.

 

 
اطلاعیه

 

جهت داشتن تجربه ای بهتر از مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده کنید.

 

دانلود کتاب مهارت های زندگی به زبان فارسی

بازدید : 1,064 views
FairyDl

کتاب مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

نام : مهارت های زندگی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 528

زبان : فارسی

نویسنده : دکتر حسین خنیفر، دکتر مژده پور حسینی

خلاصه :

مهارت‌ های زندگی توانایی‌ هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌ یابند و شخص را برای رو به‌ رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌ های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌ کنند. سازمان جهانی بهداشت مهارت های زندگی را چنين تعریف نموده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بياید.  در تعریف دیگر می توان مهارت های زندگی را مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های فردی و گروهی دانست که افراد برای زیستن در هزاره جدید به آن نیازمند می باشند. همزمان با یادگیری تسلط و استقرار در این مهارت ها قرد علاوه بر رسیده به آرامش و تعادل در زندگی فردی

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب زنان سرباز نامدار تاریخ

بازدید : 252 views
FairyDl

کتاب زنان سرباز نامدار تاریخ

زنان سرباز نامدار تاریخ

نام : زنان سرباز نامدار تاریخ

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 42

زبان : فارسی

نویسنده : دکتر میر حسن عاطفی

خلاصه :

بنا به گفته ي یکی از نویسندگان فرانسوي طبیعت به زنان دو موهبت رنج آور ولی آسمانی عطا کرده است: یکی عبارت از حس ترحم و دیگري هیجان و جوش و خروش و حمیت میباشد. این هیجان در زن بر اثر تحریک حس ترحم و حس فداکاري که عبارت از وقف کردن زندگی به خاطر کسی و یا چیزي و یا هدف و سببی است، به وجود می آید یک عمل قهرمانی که مستلزم داشتن شجاعت فوق العاده و داشتن تقواي بی اندازه است، در حقیقت زائیده ي هیجان و حس فداکاري میباشد. برخلاف آنچه بعضی ها می گویند، زنان بیش از مردان داراي قوت قلب و قدرت تصور هستند و به همین علت طبیعتاً صفت قهرمانی آنان از مرد بیشتر است. به خصوص این

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب تکامل پروفسور گ. اوژه به زبان فارسی

بازدید : 277 views
FairyDl

کتاب تکامل

تکامل

نام : تکامل

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 203

زبان : فارسی

نویسنده : پروفسور گ. اوژه

ترجمه : محمد فرهت، روح الله صبحیان

خلاصه :

انسان خردمند امروزی تنها گونه ی باز مانده ی از سرده ی انسان است. در حالی که برخی گونه‌ های منقرض شده ی انسان‌ ها را می‌ توان به عنوان نیاکان انسان‌ های خردمند امروزی بر شمرد، بسیاری دیگر احتمالا تنها خویشاوندان ما بوده‌ اند که از شاخه‌ هایی از نیاکان ما جدا شده‌ اند. هنوز اجماعی بر این که کدام یک از این گروه‌ ها را باید به عنوان گونه‌ های مجزا و کدام یک را به عنوان زیر گونه بر شمرد، وجود ندارد. در برخی موارد این امر به دلیل کمیابی سنگواره‌ ها و در برخی موارد به دلیل تفاوت‌ های جزئی در سیستم‌ های طبقه بندی گونه‌ ها برای سرده ی انسان می‌ باشد. نظریه ی پمپ صحرای آفریقا یک توضیح محتمل برای گوناگونی اولیه سرده ی انسان

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

بازدید : 203 views
FairyDl

کتاب چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

نام : چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 26

زبان : فارسی

خلاصه :

رسیدن به پول و ثروت برای داشتن استقلال کامل مالی در زندگی آرزویی است که اکثر افراد با داشتن اهدافی که برای خود در زندگی تعیین کرده اند خواهان رسیدن به آن هستند اما نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که اکثرا یا راه رسیدن به این اهدا را نمیدانند یا در راه دست یابی به این اهدا با موانع و مشکالتی مواجه میشوند که آنها را دچار ترس و نا امیدی میکند و باعث میشوند براحتی دست از اهدا خود بکشند و بازهم به روال گذشته خود برگردند. گذشته ای که در آن دیگر خبری از پول-ثروت و استقالل مالی نیست. در اکثر سایت ها و کتاب ها مطالبی که درمورد کسب پول و ثروت وجود دارد اکثرا توضیحات کلی و اجمالی در این خصوص بوده، دراین کتاب

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب خوانندگی و نوازندگی از براندازی تا برازندگی

بازدید : 197 views
FairyDl

کتاب خوانندگی و نوازندگی از براندازی تا برازندگی

خوانندگی و نوازندگی از براندازی تا برازندگی

نام : خوانندگی و نوازندگی از براندازی تا برازندگی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 77

زبان : فارسی

خلاصه :

نوشتار حاضر بر آن است تا به تفصیل و به صورت جزیی و موضوعی و با شناختی که از انواع صدا و موسیقی و دستگاه هاي آن دارد و همچنین با ژرف پژوهی در منابع فقهی، حکم انواع صدا، موسیقی، غنا و ترجیع را به صورت گسترده و استدلالی توضیح دهد و همهي جوانب موسیقی را به بحث گذارد. انتظار میرود کتاب کامل این تحقیق که نوشته ي حاضر بخش اندکی از آن است ، بسیاري از مشاجرات و مناقشات در این زمینه را خاتمه بخشد و میتوان آن را فصلالخطاب این بحث دانست. دانش موسیقی همانند علم عروض و قافیه است که چینش سیلاب هاي مختلف در کنار هم را میشناساند که نوعی معیار و میزان به دست میدهد؛ مانند: بحر «فعولن فعولن

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب یک کتاب زنانه! دوران قبل از ازدواج

بازدید : 273 views
FairyDl

یک کتاب زنانه!

دوران قبل از ازدواج

یک کتاب زنانه

نام : یک کتاب زنانه! دوران قبل از ازدواج

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 130

زبان : فارسی

نویسنده : مهدي سیگاریان وفا

خلاصه :

دلیل خلقت زن چیست؟ ساده لوحترین افراد، افکار و مکاتب دنیا ، خلقت زن را بـراي بقـاي نـسل بیـان میکنند و آنقدر این طرز تفکر در دنیا رو اج یافته کـه حتـی امکـان دارد خـود شما نیز با خواندن این سوال به اولین چیزي که فکر می کنیـد بـارداري و بقـاي نسل باشد که البته آن هم جز وظایف زن است لـیکن اولـین و مهمتـرین دلیـل براي خلقت او نیست. مگر خدا نمی توانست مرد را به گونهاي بیافریند که نیاز به جفت نداشته باشد؟ (همانند بسیاري از موجودات دنیا مانند حلزون و یا دیگر موجودات خنثی) خداوند خود در کتاب بزرگش قرآن پاسخی براي این سوال داده اسـت . او بیـان نموده که زن را بخاطر آرامش بخـشیدن در جهـان آفریـده اسـت و زن کامـل کننده ي

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب رازهای خلاقیت به زبان فارسی

بازدید : 220 views
FairyDl

کتاب خلاقیت

خلاقیت

نام : خلاقیت

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 43

زبان : فارسی

خلاصه :

اگر فرصتی پیش می آمد، آن آموزگار بیادعای دوران ابتدایی ام را پیدا می کردم و دقایقی با او در مورد آن روز تأثیرگذار در آن مدرسه محقر صحبت می کردم و به او میگفتم که در قالب یک جمله، چقدر برای همیشه دیدگاهم را در همه زندگی، »تغییر« داده است. موضوع سخن آموزگارم را در آن روز بازگو نمیکنم، شاید خود آن آموزگار هدفی از گفتن آن جمله معترضه در انتهای عبارتی که از روی کتاب درسی میخواند، نداشت و هیچ وقت متوجه نشد که یکی از دانش آموزانش، حرفش را بسیار  جدی گرفته است. چیزی که آموزگار گفت، تنها یک جمله بود در این مایه: البته اشخاصی هم هستند که در این مورد، طور دیگری فکر میکنند! این جمله مبدل شد به سرآغاز شک من به

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب رمان عاشقانه ی ازدواج صوری

بازدید : 2,919 views
FairyDl

ازدواج صوری

ازدواج صوری

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 208

زبان : فارسی

نویسنده : پرستو

خلاصه :

ازدواج صوری نام یک رمان عاشقانه می باشد که به سبکی روان و خودمانی نوشته شده است که خواندن آن را برای همه راحت و البته جذاب خواهد کرد. موضوع اصلی این داستان همان طور که از نام آن مشخص است در مورد ازدواج صوری می باشد. این نوع ازدواج ازدواجی دروغین که برای فرار از قانون یا گرفتن ویزا انجام می‌ شود. چنین ازدواجی معمولاً به یکی از دو شکل زیر است: یک مورد این که فرد علاقه‌ مند به مهاجرت به کشور مقصد، با پرداخت پول یا سایر روش‌ ها یک مقیم یا تبعه آن کشور را متقاعد به ازدواج می‌ کند. دیگری این که فرد علاقه‌ مند به مهاجرت به کشور مقصد، نه به خاطر عشق و علاقه بلکه صرفا برای رسیدن به آن کشور به خواستگاری که مقیم یا تبعه

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب رمان عاشقانه ی یادگار عشق

بازدید : 202 views
FairyDl

رمان عاشقانه ی یادگار عشق

یادگار عشق

نام : یادگار عشق

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 177

زبان : فارسی

نویسنده : فروغ حاجیان

خلاصه :

زندگي جرياني ساده اي است .مضنون ساده ايي كه هر انساني مي تواند به حقيقت آن خيلي زود دست پيدا كند .عاشق شدن قشنگ است ولي حس و احساس آن را داشتن بي آن كه كسي در اطرافت باشد بسيار زيباتر است و حالا كه خداي عزيزم آن را در قالب شقايق به من هديه كرده چرا شكرگزار نباشم .من از ميان انبوهي سايه ها در اطرافم كه زندگي ام را تاريك و سرد كرده بودند نقطه ي زيبايي را برگزيدم و آن وجود عشق است . زندگي هنوزم جاريست براي آنكه عزيزي از دست داده، كودكي كه آبنبات چوبي مي خواهد، همسري كه به عشق خود اعتماد دارد و كارگري كه براي يك لقمه نان در تلاش است .مي داني، مي فهمي كه زندگي

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب سفر به ولایت عزرائیل نوشته ی جلال آل احمد

بازدید : 135 views
FairyDl

کتاب سفر به ولایت عزرائیل

سفر به ولایت عزرائیل

نام : سفر به ولایت عزرائیل

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 125

زبان : فارسی

نویسنده : جلال آل احمد

خلاصه :

جلال آل احمد در سال ۱۳۰۲ در خانواده‌ ای مذهبی در محله سید نصرالدین شهر تهران به دنیا آمد. وی پسر عموی آیت‌ الله طالقانی بود. خانواده ی وی اصالتا اهل شهرستان طالقان و روستای ارازان بود. دوران کودکی و نوجوانی جلال در نوعی رفاه اشرافی روحانیت گذشت. پس از اتمام دوران دبستان، پدر جلال، سید احمد طالقانی، به او اجازه ی درس خواندن در دبیرستان را نداد. وی در این حزب به سرعت سلسله مراتب ترقی را طی کرد و در سال ۱۳۲۵ مأمور راه‌ اندازی “ماهنامه مردم” زیر نظر احسان طبری شد. در سال ۱۳۲۶ به رهبری خلیل ملکی و ده تن دیگر از حزب توده جدا شد. آنها از رهبری حزب و مشی آن انتقاد می‌ کردند و نمی‌ توانستند بپذیرند

 

ادامه مطلب + دانلود