از ما حمایت کنید و به Fairydl امتیاز دهید.

 

 
اطلاعیه

 

جهت داشتن تجربه ای بهتر از مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده کنید.

 

دانلود کتاب مهارت های زندگی به زبان فارسی

بازدید : 1,064 views
FairyDl

کتاب مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

نام : مهارت های زندگی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 528

زبان : فارسی

نویسنده : دکتر حسین خنیفر، دکتر مژده پور حسینی

خلاصه :

مهارت‌ های زندگی توانایی‌ هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌ یابند و شخص را برای رو به‌ رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌ های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌ کنند. سازمان جهانی بهداشت مهارت های زندگی را چنين تعریف نموده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بياید.  در تعریف دیگر می توان مهارت های زندگی را مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های فردی و گروهی دانست که افراد برای زیستن در هزاره جدید به آن نیازمند می باشند. همزمان با یادگیری تسلط و استقرار در این مهارت ها قرد علاوه بر رسیده به آرامش و تعادل در زندگی فردی

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

بازدید : 230 views
FairyDl

کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

نام : رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 262

زبان : فارسی

خلاصه :

دوستی ھای قبل از ازدواج آنقدر که فکر می کنید ساده و صادقانه نیستند. این دوستی ھا به خصوص اگر برچسب دوستی خیابانی بگیرند، پر از احتمال ناکامی اند. حتی اگر فکر کنید شما از این قاعده مستثنی ھستید و قرار نیست برایتان اتفاقی بیفتد. متاسفانه برخی باورھای غلط وجود دارند که باعث می شوند افراد فریب خوردن خود را غیر ممکن بدانند و گمان کنند گول خوردن و ضرر کردن فقط برای دیگران رخ میدھد. در این جا می خواھیم برخی از این باورھای غلط را بررسی کنیم. باید ھمیشه حواسمان جمع باشد. از قدیم گفته اند دست بالای دست بسیار است. بالاخره در این دنیا کسی پیدا می شود که از ما باھوش تر، زرنگ تر یا مکارتر باشد. به نظر من، به محض این

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب یک کتاب زنانه! دوران قبل از ازدواج

بازدید : 273 views
FairyDl

یک کتاب زنانه!

دوران قبل از ازدواج

یک کتاب زنانه

نام : یک کتاب زنانه! دوران قبل از ازدواج

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 130

زبان : فارسی

نویسنده : مهدي سیگاریان وفا

خلاصه :

دلیل خلقت زن چیست؟ ساده لوحترین افراد، افکار و مکاتب دنیا ، خلقت زن را بـراي بقـاي نـسل بیـان میکنند و آنقدر این طرز تفکر در دنیا رو اج یافته کـه حتـی امکـان دارد خـود شما نیز با خواندن این سوال به اولین چیزي که فکر می کنیـد بـارداري و بقـاي نسل باشد که البته آن هم جز وظایف زن است لـیکن اولـین و مهمتـرین دلیـل براي خلقت او نیست. مگر خدا نمی توانست مرد را به گونهاي بیافریند که نیاز به جفت نداشته باشد؟ (همانند بسیاري از موجودات دنیا مانند حلزون و یا دیگر موجودات خنثی) خداوند خود در کتاب بزرگش قرآن پاسخی براي این سوال داده اسـت . او بیـان نموده که زن را بخاطر آرامش بخـشیدن در جهـان آفریـده اسـت و زن کامـل کننده ي

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب رازهای خلاقیت به زبان فارسی

بازدید : 220 views
FairyDl

کتاب خلاقیت

خلاقیت

نام : خلاقیت

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 43

زبان : فارسی

خلاصه :

اگر فرصتی پیش می آمد، آن آموزگار بیادعای دوران ابتدایی ام را پیدا می کردم و دقایقی با او در مورد آن روز تأثیرگذار در آن مدرسه محقر صحبت می کردم و به او میگفتم که در قالب یک جمله، چقدر برای همیشه دیدگاهم را در همه زندگی، »تغییر« داده است. موضوع سخن آموزگارم را در آن روز بازگو نمیکنم، شاید خود آن آموزگار هدفی از گفتن آن جمله معترضه در انتهای عبارتی که از روی کتاب درسی میخواند، نداشت و هیچ وقت متوجه نشد که یکی از دانش آموزانش، حرفش را بسیار  جدی گرفته است. چیزی که آموزگار گفت، تنها یک جمله بود در این مایه: البته اشخاصی هم هستند که در این مورد، طور دیگری فکر میکنند! این جمله مبدل شد به سرآغاز شک من به

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب قدرت عادت به زبان فارسی

بازدید : 269 views
FairyDl

کتاب قدرت عادت

قدرت عادت

نام : قدرت عادت

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 108

زبان : فارسی

نویسنده : چارلز داهیگ

ترجمه : مصطفی طرسکی، معصومه ثابت قدم.

خلاصه :

در پاییز سال 1993، مردی که باعث شد همه دانسته های ما در مورد عادتها دگرگون شود، برای یک قرار برنامه ریزی شده قدم به درون آزمایشگاهی در سندیه گو گذاشت. او کهنسال بود، قدش بیش از شش پا بود و پیراهن آبی دگمه دار مرتبی پوشیده بود. موهای سفید پرپشتش حس حسادت را در هر شرکت کننده ی پنجاهمین گردهمایی دبیرستان بر می انگیخت. آرتروز باعث شده بود هنگام قدم زدن در راهروی آزمایشگاه کمی بلنگد. او دست همسرش را گرفته بود و به آهستگی راه میرفت، گویی مطمئن نبود که هر قدم تازه برای او چه به همراه خوهد آورد. حدود یک سال قبل، یوجین پاولی، یا آن طور که بعدها در ادبیات پزشکی شناخته شد »ای. پی«، در پالیا

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب قانون توانگری به زبان فارسی

بازدید : 258 views
FairyDl

کتاب قانون توانگری

قانون توانگری

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 349

زبان : فارسی

نویسنده : کاترین پاندر

ترجمه : گیتی خوشدل

خلاصه :

کتاب قانون توانگری شامل مجموعه ای از قوانین بسیار مهم می باشد که برای هر کسی نیاز است تا برای رسیدن به اهداف و موفقیت در کار و زندگی آن ها را رعایت کند. در این کتاب شما با انواعی از قوانین مختلف مانند قانون خلاقیت، قانون فرمان، قانون خلا، قانون تخیل و بسیاری از مفاهیم مهم دیگری آشنا می شوید که در جاهای دیگر به آن ها برخورد نخواهید کرد. شما می توانید با یادگیری و عمل و به کارگیری آن ها در زندگی خودتان، هر چه سریعتر و به شکلی بهتر به اهداف خودتان در زندگی دست پیدا کنید.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی!

بازدید : 143 views
FairyDl

کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی!

روش هاي موثر و عملی براي مثبت اندیشی و تاثیرات آن در زندگی و موفقیت

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

نام : مثبت اندیش باش تا کامروا باشی!

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 70

زبان : فارسی

خلاصه :

یکی از بزرگترین نعمتها و قدرتهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است تا به نحو احسن از آن استفاده نماییم ، نعمت و قدرت انتخاب است ! مثلاً انتخاب بین نگرش مثبت و یا منفی ! نگرشی که اگه قدرش را بدانیم و از آن درست استفاده کنیم ، ما را به بزرگترین قله هاي سعادت و موفقیت دنیوي و اخروي رسانده و یا برعکسش، باعث بدبختی و گرفتاریها و حسرت خواهیم شد! انتخاب روش مثبت اندیشی در زندگی روشی هوشمندانه و عاقلانه می باشد ، پس فرقی نمیکند که چه جنسیتی دارید،کاري به گذشته شما هم نداریم و یا اینکه مهم نیست هم اکنون چند ساله هستید و در چه شرایطی می باشید ، چه طرز تفکري دارید و … مهم این است که از همین

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب شناخت رفتارهای خود و دیگران من منم… تو تویی…

بازدید : 223 views
FairyDl

کتاب من منم… تو تویی…

دفتری در باب شناخت و دلیل رفتارهای خود و دیگران

من منم... تو تویی...

نام : من منم… تو تویی…

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 57

زبان : فارسی

خلاصه :

آیا تا کنون برایتان سوال پیش آمده که چرا هر انسان رفتار مخصوص به خود را دارد؟ چرا در شرایطی یکسان یک فرد عصبانی می شود، و فرد دیگری خون سرد است؟ به راستی دلیل این تفاوت در رفتار ها چیست؟ اگر رفتار های آدمی بی دلیل بود و از نظام و دلیل خاصی پیروی کرد که هر لحظه شواهد رفتاری متفاوت از خود و دیگران بودیم!!!. گاهی مهربان بودیم و گاهی عصبانی و وسواسی . گاهی بی نهایت ولخرج بودیم و گاهی بی نهایت خسیس. به نظر می رسد که دلیل خاصی در رفتار  های ما وجود دارد و تا زمانی که آن دلیل وجود دارد، ما در شرایط مختلف زندگی رفتار های خاصی از خود نشان می دهیم. اگر این گونه نباشد احتمالا دیگران به سلامت عقل

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب زندگی جنسی زنان و آشنایی با رفتارهای جنسی

بازدید : 409 views
FairyDl

کتاب علمی زندگی جنسی زنان

آشنایی با رفتارهای جنسی

و روش های شناخت و درمان اختلال های جنسی زنان

زندگی جنسی زنان

نام : زندگی جنسی زنان

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 206

زبان : فارسی

نویسنده : هامایاک آوادیس یانس

ترجمه : دکتر محمدرضا نیکخو

خلاصه :

به انسان ماده زن گفته می‌ شود. واژه ی دختر بیشتر برای افراد جوان یا نا بالغ به کار برده می‌ شود و در برابر آن، واژه ی زن یا بانو برای افراد بالغ استفاده می‌ شود. واژه های دیگری چون “خانم”، و در کاربرد قدیمی تر “خاتون” در زبان فارسی برای اشاره به زن کاربرد دارد که از این میان واژه “خانم” بسامد بیشتری داشته و ارجمندانه است. در واقع واژه ی زن یک نام همگانی برای اشاره به انسان ماده است مانند “حقوق زنان”. به طور معمول یک زن بالغ، توانایی بارداری و زادن دارد. زن جوان ازدواج نکرده را دوشیزه و زن ازدواج کرده را زن متاهل یا بانو می‌ خوانند. به زنی که دارای فرزند شده‌ است، مادر گفته می‌ شود. واژه ی زن در زبان پهلوی ژن، در اوستا و

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب رازهایی درباره زنان به زبان فارسی

بازدید : 156 views
FairyDl

کتاب رازهایی درباره زنان

رازهایی درباره زنان

نام : رازهایی درباره زنان

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 138

زبان : فارسی

نویسنده : دکتر باربارا دی آنجلیس

ترجمه : هادی ابراهیمی

خلاصه :

چرا به راحتي مي توانيم از خود و نيازهايمان به نفع ديگران چشم پوشي كنيم؟ چرا اينگونه به نظر مي رسد كه بيش از مردان به وقت، توجه، تسلي خاطر و آرامش نياز داريم؟ چرا همين گونه هستيم؟ ما زن ها مي دانيم كه مردها اين سؤالات را درباره ي ما از خودشان مي پرسند.چه اعتراف بكنيم و چه نكنيم، خود ما نيز پاسخ اين پرسش ها را به درستي نمي دانيم. خبر خوبي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه در نهايت ناشناخته بودن شان اين دلايل وجود دارند و اين كه در واقع براي احساسات و رفتارها ما توضيحي وجود دارد . اين پاسخ ها در فصول بعدي اين كتاب بيان شده است و براي اين نوشته شده اند كه هم براي زن ها و هم براي مردهاـ هر

 

ادامه مطلب + دانلود