از ما حمایت کنید و به Fairydl امتیاز دهید.

 

 
اطلاعیه

 

جهت داشتن تجربه ای بهتر از مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده کنید.

 

چنانچه شما نویسنده، مترجم و یا ناشر کتابی هستید و از انتشار آن در این سایت ناراضی هستید، لطفاً با ایمیل [email protected] و یا روش های دیگر ذکر شده در سایت تماس بگیرید و اطلاع دهید تا اثر مربوطه از سایت حذف شود.

 

جهت تبلیغات با کمترین هزینه در سایت پری دانلود نیز با ایمیل فوق الذکر تماس بگیرید

 

معرفی کتاب اسرار مرگ و زندگی

بازدید : 114 views
FairyDl

کتاب اسرار مرگ و زندگی

زیستن یا نابود شدن

اسرار مرگ و زندگی

نام :  اسرار مرگ و زندگی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 327

زبان : فارسی

نویسنده : فیلسوف مشهور گامیل فلاماریون

خلاصه :

در این کتاب به اسراری از دنیای مرگ و زندگی آن هم در غالب داستانی از زبان فیلسوفی مشهور پرداخته شده است.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

بازدید : 118 views
FairyDl

کتاب پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

نام : پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 33

زبان : فارسی

خلاصه :

تأثيرات اعتياد اينترنتی ھم جسمانی است و ھم بيرونی و مربوط به زندگی شخصی. ھر رفتار افراطی را نمیتوان ٔ اعتياد اعلام کرد، به عنوان مثال نمی طو نی با تلفن را اعتياد حساب ٔ توانيم يک مکالمه بياوريم و ھمچنين نوع استفاده غلط ھيچ ٔ گاه به معنای غلط بودن خود رسانه اينترنت نيست .مقاومت در مورد اينکه ما اينترنت را به عنوان يک عامل اعتيادآور بخوانيم بيشتر به فوايد اينترنت در جامعه بر میگردد. از اينترنت میتوان استفادهھای گوناگون برد و ھمين استفادهھا نيز بيشتر در ارتباط با جنبه ھای حرفهای زندگی ممکن است که پيش بيايند. به عنوان مثال تجارت ممکن است از راه اينترنت صورت بپذيرد و اين عامل، استفاده . ٔ بيشتر از اينترنت را رقم بزند به ھمين دليل است که

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب مهارت های زندگی به زبان فارسی

بازدید : 1,233 views
FairyDl

کتاب مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

نام : مهارت های زندگی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 528

زبان : فارسی

نویسنده : دکتر حسین خنیفر، دکتر مژده پور حسینی

خلاصه :

مهارت‌ های زندگی توانایی‌ هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌ یابند و شخص را برای رو به‌ رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌ های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌ کنند. سازمان جهانی بهداشت مهارت های زندگی را چنين تعریف نموده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بياید.  در تعریف دیگر می توان مهارت های زندگی را مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های فردی و گروهی دانست که افراد برای زیستن در هزاره جدید به آن نیازمند می باشند. همزمان با یادگیری تسلط و استقرار در این مهارت ها قرد علاوه بر رسیده به آرامش و تعادل در زندگی فردی

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

بازدید : 298 views
FairyDl

کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

نام : رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 262

زبان : فارسی

خلاصه :

دوستی ھای قبل از ازدواج آنقدر که فکر می کنید ساده و صادقانه نیستند. این دوستی ھا به خصوص اگر برچسب دوستی خیابانی بگیرند، پر از احتمال ناکامی اند. حتی اگر فکر کنید شما از این قاعده مستثنی ھستید و قرار نیست برایتان اتفاقی بیفتد. متاسفانه برخی باورھای غلط وجود دارند که باعث می شوند افراد فریب خوردن خود را غیر ممکن بدانند و گمان کنند گول خوردن و ضرر کردن فقط برای دیگران رخ میدھد. در این جا می خواھیم برخی از این باورھای غلط را بررسی کنیم. باید ھمیشه حواسمان جمع باشد. از قدیم گفته اند دست بالای دست بسیار است. بالاخره در این دنیا کسی پیدا می شود که از ما باھوش تر، زرنگ تر یا مکارتر باشد. به نظر من، به محض این

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب یک کتاب زنانه! دوران قبل از ازدواج

بازدید : 414 views
FairyDl

یک کتاب زنانه!

دوران قبل از ازدواج

یک کتاب زنانه

نام : یک کتاب زنانه! دوران قبل از ازدواج

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 130

زبان : فارسی

نویسنده : مهدي سیگاریان وفا

خلاصه :

دلیل خلقت زن چیست؟ ساده لوحترین افراد، افکار و مکاتب دنیا ، خلقت زن را بـراي بقـاي نـسل بیـان میکنند و آنقدر این طرز تفکر در دنیا رو اج یافته کـه حتـی امکـان دارد خـود شما نیز با خواندن این سوال به اولین چیزي که فکر می کنیـد بـارداري و بقـاي نسل باشد که البته آن هم جز وظایف زن است لـیکن اولـین و مهمتـرین دلیـل براي خلقت او نیست. مگر خدا نمی توانست مرد را به گونهاي بیافریند که نیاز به جفت نداشته باشد؟ (همانند بسیاري از موجودات دنیا مانند حلزون و یا دیگر موجودات خنثی) خداوند خود در کتاب بزرگش قرآن پاسخی براي این سوال داده اسـت . او بیـان نموده که زن را بخاطر آرامش بخـشیدن در جهـان آفریـده اسـت و زن کامـل کننده ي

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب رازهای خلاقیت به زبان فارسی

بازدید : 310 views
FairyDl

کتاب خلاقیت

خلاقیت

نام : خلاقیت

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 43

زبان : فارسی

خلاصه :

اگر فرصتی پیش می آمد، آن آموزگار بیادعای دوران ابتدایی ام را پیدا می کردم و دقایقی با او در مورد آن روز تأثیرگذار در آن مدرسه محقر صحبت می کردم و به او میگفتم که در قالب یک جمله، چقدر برای همیشه دیدگاهم را در همه زندگی، »تغییر« داده است. موضوع سخن آموزگارم را در آن روز بازگو نمیکنم، شاید خود آن آموزگار هدفی از گفتن آن جمله معترضه در انتهای عبارتی که از روی کتاب درسی میخواند، نداشت و هیچ وقت متوجه نشد که یکی از دانش آموزانش، حرفش را بسیار  جدی گرفته است. چیزی که آموزگار گفت، تنها یک جمله بود در این مایه: البته اشخاصی هم هستند که در این مورد، طور دیگری فکر میکنند! این جمله مبدل شد به سرآغاز شک من به

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب قدرت عادت به زبان فارسی

بازدید : 369 views
FairyDl

کتاب قدرت عادت

قدرت عادت

نام : قدرت عادت

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 108

زبان : فارسی

نویسنده : چارلز داهیگ

ترجمه : مصطفی طرسکی، معصومه ثابت قدم.

خلاصه :

در پاییز سال 1993، مردی که باعث شد همه دانسته های ما در مورد عادتها دگرگون شود، برای یک قرار برنامه ریزی شده قدم به درون آزمایشگاهی در سندیه گو گذاشت. او کهنسال بود، قدش بیش از شش پا بود و پیراهن آبی دگمه دار مرتبی پوشیده بود. موهای سفید پرپشتش حس حسادت را در هر شرکت کننده ی پنجاهمین گردهمایی دبیرستان بر می انگیخت. آرتروز باعث شده بود هنگام قدم زدن در راهروی آزمایشگاه کمی بلنگد. او دست همسرش را گرفته بود و به آهستگی راه میرفت، گویی مطمئن نبود که هر قدم تازه برای او چه به همراه خوهد آورد. حدود یک سال قبل، یوجین پاولی، یا آن طور که بعدها در ادبیات پزشکی شناخته شد »ای. پی«، در پالیا

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب قانون توانگری به زبان فارسی

بازدید : 341 views
FairyDl

کتاب قانون توانگری

قانون توانگری

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 349

زبان : فارسی

نویسنده : کاترین پاندر

ترجمه : گیتی خوشدل

خلاصه :

کتاب قانون توانگری شامل مجموعه ای از قوانین بسیار مهم می باشد که برای هر کسی نیاز است تا برای رسیدن به اهداف و موفقیت در کار و زندگی آن ها را رعایت کند. در این کتاب شما با انواعی از قوانین مختلف مانند قانون خلاقیت، قانون فرمان، قانون خلا، قانون تخیل و بسیاری از مفاهیم مهم دیگری آشنا می شوید که در جاهای دیگر به آن ها برخورد نخواهید کرد. شما می توانید با یادگیری و عمل و به کارگیری آن ها در زندگی خودتان، هر چه سریعتر و به شکلی بهتر به اهداف خودتان در زندگی دست پیدا کنید.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی!

بازدید : 207 views
FairyDl

کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی!

روش هاي موثر و عملی براي مثبت اندیشی و تاثیرات آن در زندگی و موفقیت

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

نام : مثبت اندیش باش تا کامروا باشی!

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 70

زبان : فارسی

خلاصه :

یکی از بزرگترین نعمتها و قدرتهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است تا به نحو احسن از آن استفاده نماییم ، نعمت و قدرت انتخاب است ! مثلاً انتخاب بین نگرش مثبت و یا منفی ! نگرشی که اگه قدرش را بدانیم و از آن درست استفاده کنیم ، ما را به بزرگترین قله هاي سعادت و موفقیت دنیوي و اخروي رسانده و یا برعکسش، باعث بدبختی و گرفتاریها و حسرت خواهیم شد! انتخاب روش مثبت اندیشی در زندگی روشی هوشمندانه و عاقلانه می باشد ، پس فرقی نمیکند که چه جنسیتی دارید،کاري به گذشته شما هم نداریم و یا اینکه مهم نیست هم اکنون چند ساله هستید و در چه شرایطی می باشید ، چه طرز تفکري دارید و … مهم این است که از همین

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب شناخت رفتارهای خود و دیگران من منم… تو تویی…

بازدید : 318 views
FairyDl

کتاب من منم… تو تویی…

دفتری در باب شناخت و دلیل رفتارهای خود و دیگران

من منم... تو تویی...

نام : من منم… تو تویی…

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 57

زبان : فارسی

خلاصه :

آیا تا کنون برایتان سوال پیش آمده که چرا هر انسان رفتار مخصوص به خود را دارد؟ چرا در شرایطی یکسان یک فرد عصبانی می شود، و فرد دیگری خون سرد است؟ به راستی دلیل این تفاوت در رفتار ها چیست؟ اگر رفتار های آدمی بی دلیل بود و از نظام و دلیل خاصی پیروی کرد که هر لحظه شواهد رفتاری متفاوت از خود و دیگران بودیم!!!. گاهی مهربان بودیم و گاهی عصبانی و وسواسی . گاهی بی نهایت ولخرج بودیم و گاهی بی نهایت خسیس. به نظر می رسد که دلیل خاصی در رفتار  های ما وجود دارد و تا زمانی که آن دلیل وجود دارد، ما در شرایط مختلف زندگی رفتار های خاصی از خود نشان می دهیم. اگر این گونه نباشد احتمالا دیگران به سلامت عقل

 

ادامه مطلب + دانلود