از ما حمایت کنید و به Fairydl امتیاز دهید.

 

 
اطلاعیه

 

جهت داشتن تجربه ای بهتر از مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده کنید.

 

چنانچه شما نویسنده، مترجم و یا ناشر کتابی هستید و از انتشار آن در این سایت ناراضی هستید، لطفاً با ایمیل [email protected] و یا روش های دیگر ذکر شده در سایت تماس بگیرید و اطلاع دهید تا اثر مربوطه از سایت حذف شود.

 

جهت تبلیغات با کمترین هزینه در سایت پری دانلود نیز با ایمیل فوق الذکر تماس بگیرید

 

دانلود کتاب پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

بازدید : 118 views
FairyDl

کتاب پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

نام : پديده ای خطرناک به نام اعتياد اينترنتی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 33

زبان : فارسی

خلاصه :

تأثيرات اعتياد اينترنتی ھم جسمانی است و ھم بيرونی و مربوط به زندگی شخصی. ھر رفتار افراطی را نمیتوان ٔ اعتياد اعلام کرد، به عنوان مثال نمی طو نی با تلفن را اعتياد حساب ٔ توانيم يک مکالمه بياوريم و ھمچنين نوع استفاده غلط ھيچ ٔ گاه به معنای غلط بودن خود رسانه اينترنت نيست .مقاومت در مورد اينکه ما اينترنت را به عنوان يک عامل اعتيادآور بخوانيم بيشتر به فوايد اينترنت در جامعه بر میگردد. از اينترنت میتوان استفادهھای گوناگون برد و ھمين استفادهھا نيز بيشتر در ارتباط با جنبه ھای حرفهای زندگی ممکن است که پيش بيايند. به عنوان مثال تجارت ممکن است از راه اينترنت صورت بپذيرد و اين عامل، استفاده . ٔ بيشتر از اينترنت را رقم بزند به ھمين دليل است که

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 1 ترجمه ی ویدا اسلامیه

بازدید : 117 views
FairyDl

کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 1 

Harry Potter and the Half-Blood Prince

هری پاتر و شاهزاده دورگه

نام : هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 1

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 432

زبان : فارسی

نویسنده : جی کی رولینگ

ترجمه : ویدا اسلامیه

خلاصه :

هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 1 ششمین کتاب از مجموعه داستان‌ های هری پاتر است که به قلم نویسنده ی انگلیسی، جی کی رولینگ نوشته شده‌ است. هری پاتر و شاهزاده دورگه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ به بازار عرضه گشت و به سرعت به اکثر زبان‌ های زنده دنیا ترجمه شد. ترجمه‌های فارسی بسیار مختلفی نیز از آن در بازار بود. از میان این ترجمه‌ ها می‌ توان به ترجمه مترجم پرطرفدار هری پاتر در ایران، ویدا اسلامیه از نشر تندیس اشاره کرد که به عنوان مترجم رسمی این سری کتاب‌ ها از سوی خانم رولینگ برگزیده شده است. در این کتاب بسیاری از رازها و روابط آشکار می‌ شود. هری با دامبلدور کلاس خصوصی دارد و در این کلاسها با گذشته ی تام ماروولو ریدل آشنا می‌ شویم و معلوم می‌ شود که ولدمورت هفت جان پیچ دارد که پیش از آن دو تایشان نابود شده‌ اند.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 2 ترجمه ی ویدا اسلامیه

بازدید : 119 views
FairyDl

کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 2 

Harry Potter and the Half-Blood Prince

هری پاتر و شاهزاده دورگه

نام : هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 2

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 432

زبان : فارسی

نویسنده : جی کی رولینگ

ترجمه : ویدا اسلامیه

خلاصه :

هری پاتر و شاهزاده دورگه جلد 2 ششمین کتاب از مجموعه داستان‌های هری پاتر است که به قلم نویسندهٔ انگلیسی، جی کی رولینگ نوشته شده‌ است. هری پاتر و شاهزادهٔ دورگه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ به بازار عرضه گشت و به سرعت به اکثر زبان‌ های زنده دنیا ترجمه شد. ترجمه‌ های فارسی بسیار مختلفی نیز از آن در بازار بود. از میان این ترجمه‌ ها می‌توان به ترجمه مترجم پرطرفدار هری پاتر در ایران، ویدا اسلامیه از نشر تندیس اشاره کرد که به عنوان مترجم رسمی این سری کتاب‌ها از سوی خانم رولینگ برگزیده شده

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب تاریخی سیاسی کشف حجاب

بازدید : 126 views
FairyDl

کتاب تاریخی سیاسی کشف حجاب

کشف حجاب

نام : کشف حجاب

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 295

زبان : فارسی

خلاصه :

کتاب حاضر مجموعه ای از تفسیرات و نوشته های جامع و کامل در مورد حجاب و مسائلی که برای آن در طول تاریخ کشورمان پیش آمد می پردازد. در واقع سیری  باشد که در طول دوره های تاریخی مختلف بوده و تصوری که مردم و حکومت ها در مورد آن داشته اند.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب طنز لاف تو شک

بازدید : 111 views
FairyDl

داستان کتاب طنز لاف تو شک

مجموعه نثر طنز

لاف تو شک

نام : لاف تو شک

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 88

زبان : فارسی

نویسنده : علیـرضا لبـش

خلاصه :

از صبح به چیدن کتابها در قفسه مشغول هستیم. اوستایامن میگوید: آن کتابهای نان و آب دار را جلوی چشم بچین و آن کتابهایی که نه خیر دنیا و آخرت برای نویسندهشان دارند نه برای ما، آن پشت و پسل قایم کن. پپههایی که اینها را میخوانند خودشان میروند پیدایشان میکنند. ما فکر میکنیم کتابها هم خوشبخت و بدبخت دارند. بعضیهایشان آنقدر مشتری دارند که خدا میداند و بعضیهایشان که از رس و ریختشان معلوم است نویسندههایشان حداقل دیپلم دارند، هیچکس رساغشان منیرود. این را به اوستایامن میگوییم. اوستایامن میگوید: ما مرده شور هستیم. بد و خوب را باید آب کنیم. همین موقع که ما و اوستایامن در حال گفتامن فلسفی و ریختشناسی کتاب هستیم، یک دخرت و پرس وارد کتاب فروشی میشوند، پرسه میگوید: کتاب عاشق شدن در دقیقه نود را دارید؟ بعد یواش در گوش دخرته میگوید: این بهرتین کتاب فلسفی است که تا به حال خواندهام حتی از کتابهای ر. ا و ف. ر هم بهرت است، من زیاد کتاب میخوانم ولی این یک چیزه دیگه است.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب مبارزه ی طبقاتی و رهایی زنان

بازدید : 81 views
FairyDl

داستان کتاب مبارزه ی طبقاتی و رهایی زنان

مبارزه ی طبقاتی و رهایی زنان

نام : مبارزه ی طبقاتی و رهایی زنان

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 78

زبان : فارسی

نویسنده : پروانه قاسمی، جابر کليبی

خلاصه :

کتابی که در پيشِ رو داريد يک مجموعه از مقاالتی است که ما، پروانه قاسمی و جابر کليبی در مورد مسائل زنان، در فرصتها و به مناسبتهای گوناگون نوشتهايم. انتشارِ اين مقاالت در يک کتاب از اين واقعيت ناشی شده است که پراکندگیِ اين مقاالت موجب میگردد تا فکرِ اساسی که در همهی آنها دنبال میشود، پيوستگیِ خود را از دست داده و به اين ترتيب به طور ناقص دريافت شود. تهيهی هر کدام از اين مقاالت، در زمانهای معيّن و برای طرح يک يا چند مساله از انبوه مسائلِ زنان تنظيم شده است و در برگيرندهی بخشی از مسائل زنان میباشد. از اين رو هنگامی که در مجموع و در ارتباط با هم قرار گيرند طبعاً ديد وسيعتری را در اختيارِ خواننده میگذارند. در ايران و ساير کشورهای جهان وضعيتِ زنان، بهويژه زنانِ زحمتکِش در نتيجهی بحرانها و نابسامانیهای نظامِ سرمايهداری باز هم به وخامتِ بيشتری گرائيده است. اولين قربانيانِ بحرانهای اقتصادی و اجتماعیِ سرمايهداری، کارگران و زحمتکِشان بهويژه زنان هستند.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

دانلود کتاب نازک دوزی زنانه – دوخت

بازدید : 96 views
FairyDl

کتاب نازک دوزی زنانه – دوخت

(ویژه ی دختران)

نازک دوزی زنانه

نام : نازک دوزی زنانه – دوخت

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 351

زبان : فارسی

خلاصه :

کتاب آموزشی نازک دوزی و انواع دوخت های ظریف و دقیق کتابی مناسب برای افرادی علاقه مند به یادگیری دقیق و نکته ای دوخت و دوزهای ظریف است. این کتاب در واقع همان کتاب آموزشی مورد استفاده در محیط های آموزسی می باشد که با توجه به تمرینات و آموزش های همراه با تصاویر رنگی، می تواند توسط هر شخصی به آسانی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

ادامه مطلب + دانلود

 

معرفی کتاب رمان سرگذشت رز اثر آلکوت و استال

بازدید : 86 views
FairyDl

کتاب رمان سرگذشت رز

سرگذشت رز

نام : سرگذشت رز

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 248

زبان : فارسی

نویسنده : آلکوت و استال

ترجمه : هما زاهدی

خلاصه :

سرگذشت رز رمانی قدیمی و خواندنی می باشد که به زبان فارسی برای شما قرار داده شده است. تاکنون هم از روی آن فیلم هایی ساخته شده و هم الهام بخش بسیاری برای موضوعات فیلم های مختلف بوده است. لوییزا می الکات و به انگلیسی Louisa May Alcott رمان‌ نویس آمریکایی است که به سبب رمان‌ های زنان کوچک، مردان کوچک و پسران جو مشهور است. زنان کوچک حول موضوعات خانه خانواده الکات، ارکارد هوس در کنکورد، ماساچوست نوشته شده که بر مبنای زندگی واقعی نویسنده و سه خواهرش

 

ادامه مطلب + دانلود